INFOLINKA +48 513 892 402
KANCELÁŘ +48 502-20-30-30

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Předmětem projektu je vypracování a zprovoznění kontrolované technologie ve společnosti Baran – Systemy Ogrodzeniowe. Supervizovaná technologie zaměřující se na prvky z pozinkované oceli s práškovým nástřikem. Firma se specializuje na výrobu plotů a plotových bran pro individuální, institucionální i firemní klientelu. Několikaleté zkušenosti a silná konkurence přiměly společnost k opatřením zaměřeným na zvýšení kvality nabízených produktů při současném snížení výrobních nákladů. Klíčovým aspektem prodeje je kontrola kvality produktů.

Aby společnost Baran – Systemy Ogrodzeniowe vyhověla rostoucím nárokům zákazníků na životnost výrobku se rozhodla vyvinout komplexní systém kontroly výroby pokrývající všechny jednotkové procesy, počínaje plánováním výroby, přes fázi příjmu dodávek různých materiálů a jejich zpracování v svářecích, odmašťovacích a lakovacích operacích s využitím podrobné kontroly polotovarů a výrobků, až po důslednou kontrolu kvality hotového výrobku a několikaleté přísné hodnocení vyrobených prvků montovaných u zákazníků za účelem zjištění skutečné životnosti výrobku. Projekt zahrnuje práce související s vývojem expertního systému, umožňujícího dohled nad výrobním procesem v každé jeho fázi. Práce budou probíhat také na automatizovaném vizuálním systému určeném pro kontrolu výrobků po pozinkování a lakování v reálném čase.

Komplex navržených řešení pro vývoj a uvedení do provozu umožní predikci životního cyklu práškově lakovaných prvků, a tím inteligentní kvalifikaci jednotlivých výrobních šarží v závislosti na požadavcích jednotlivých zákazníků a specifikách daného segmentu trhu.

Kontrola jakości

Tytuł projektu:  Opracowanie i uruchomienie kompleksowo nadzorowanej technologii wytwarzania ocynkowanych elementów stalowych malowanych proszkowo

Wartość projektu: 3 770 007,06 PLN

Dofinansowanie: 2 716 002,85 PLN

Numer wniosku: POIR.01.01.01-00-0736/18

Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.12.2022