INFOLINIA +48 513 892 402

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiotem projektu jest opracowanie i uruchomienie w firmie Baran – Systemy Ogrodzeniowe nadzorowanej technologii wytwarzania ocynkowanych elementów stalowych malowanych proszkowo. Firma specjalizuje się w produkcji ogrodzeń oraz bram ogrodzeniowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz biznesowych. Kilkuletnie doświadczenie, oraz silna konkurencja skłoniły firmę do podjęcia działań ukierunkowanych na podniesienie, jakości oferowanych wyrobów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Kluczowym aspektem sprzedaży jest kontrola jakości wyrobu.

Aby spełnić rosnące wymagania klientów, co do trwałości produktu, firma Baran – Systemy Ogrodzeniowe zdecydowała się opracować kompleksowy system nadzorowania produkcji obejmujący swoim zasięgiem wszystkie procesy jednostkowe, rozpoczynając od planowania produkcji, przez etap przyjmowania dostaw materiałów wsadowych, ich przetwarzanie w operacjach prostowania, zgrzewania, odtłuszczania i malowania z zastosowaniem szczegółowej inspekcji półwyrobów i wyrobów, aż po rygorystyczną kontrolę jakości wyrobu gotowego i kilkuletnią ewaluację produkowanych elementów montowanych u klientów w celu określenia rzeczywistej trwałości produktu. Projekt obejmuje prace związane z opracowaniem systemu eksperckiego, umożliwiającego nadzorowanie procesu wytwarzania na każdym jego etapie. Prowadzone będą również prace nad zautomatyzowanym systemem wizyjnym, dedykowanym inspekcji wyrobów po cynkowaniu oraz po lakierowaniu realizowanej w czasie rzeczywistym.

Kompleks zaproponowanych do opracowania i uruchomienia rozwiązań pozwoli na predykcję cyklu życia elementów malowanych proszkowo, a tym samym inteligentne kwalifikowanie poszczególnych partii produkcyjnych w zależności od wymagań poszczególnych klientów i specyfiki danego segmentu rynku.

Kontrola jakości

Tytuł projektu:  Opracowanie i uruchomienie kompleksowo nadzorowanej technologii wytwarzania ocynkowanych elementów stalowych malowanych proszkowo

Wartość projektu: 3 770 007,06 PLN

Dofinansowanie: 2 716 002,85 PLN

Numer wniosku: POIR.01.01.01-00-0736/18

Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.12.2022